કોઈ ના અવગુન ને તુ બેનકાબ ના કર, ઇશ્વર બેઠો છે તુ હિસાબ ના કર

આજે લાગી રહિયયું જાણે બધાએ ખરીદી લીધી છે મને

નોકરી માં પગાર આપી બોસે
સાત ફેરા ફરી પતિએ
મા બની તો બાળકો એ
બાકી રહી ગયું તો

એક ઇન્સાન બની ઇન્સનીયત એ

અને અંતે તો શું સાંભળવાનું
તું કરે છે શું ?
તને આવડે છે શું ?
કોઈ ઓળખાણ જ નથી રહી મારા અસ્તિત્વની
#❤️se#?સ્ત્રી#KJ

Read More

આ રંગબે રંગી પતંગો
કહે છે કે જીવન રંગબે રંગી કરો
તો હંમેશા આકાશ ને આંબસો
બસ ધ્યાન એ રાખજો કે જેટલી ઢીલ દેશો એટલું સારું
નહીં તો કોઈ આપડા જ કાપી નાખશે
KJ#hpy#uttrayan

Read More

हाथ मे हाथ पकड़के चले नही ।
एक दूजे के साथ बैठे भी नही ।

पर फिरभी है हम साथ
किस वास्ते यह पता नही ।

#deepfeeling #
KJ

Udaan

उड़ान इतनी भी न भरो मेरे यारो
के कोई तैयार रहे पंख काटने के लिए

धरती पर रहो
मस्त रहो स्वस्थ रहो
KJ#liveSimple#beSimple

Read More

उन्होंने आज़ादी ले ली
हम से मशवरा किये बगैर
हम भी मजबूर हो गए
आजादी देने के लिए उन्हें
बिना कोई सवाल किए ।

KJ #aazadi
#peace of mind for 1
#burdun for the other 1

Read More

ऐ जिंदगी क्यो भागी जा रही है
अभी तो फूलो ने खिलना सीखा है
अभी तो पंछी पिंजरे से निकले है
अभी तो हवाए मधुर तान सुना रही है
अभी तो जरनो का मीठा पानी पीना बाकी है
अभी तो तस्वीरों में रंग भरना भी बाकी है
अभी तो बचपन अपना खेल खेलरहा है
अभी तो तुजे जानना भी बाकी है

ऐसे तो कुछ रिस्ते कुछ नाते छुटे जा रहे है
गर तू ऐसे भागेगी तो वक़्त को भी ना जान पाएंगे
वक़्त रहते संभालजा तू ।
हम तुजे भी जान ले जरा|
KJ दिल से

Read More

अब तो यह मौसम सीखा रहा है
कोई कैसे रूप बदलता है
#Navratri #withRAIN

गुरु बिन ज्ञान न होइ
कहत यह अज्ञानी
पर गुरु तो सभी होइ
जो जो मिलत जीवन मे ।

बिना गुरु कोई नही
सब मे गुरु मिलजाए
कभी आजमा के देखलो
एक खोजो हजार मिल जाइ ।
HppyTeachersDay to all who have taught a lottt to each other in life.
KVJ ?

Read More