• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • ફોટોગ્રાફી - કચકડે મઢાતી રંગીન દુનિયાનું સત્ય

 • Friends Forever | Short Film

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • ડિજિટલ દીવાલના લેખકડા માનસ પારખીને પીરસવાની આવડત

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • કિરણસિંહ ચૌહાણ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા - એક સર્જનની સર્જક યાત્રા

 • ચર્ચા મંચ સાહિત્યની - કલ આજ ઔર કલ

 • કાર્ટૂન - કલા મનોરંજન જ નહીં પણ ઉપચાર પણ

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો