• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • પ્રણવ પંડ્યા । મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ

 • રાજેન્દ્ર શુક્લા - કાવ્યોત્સવ

 • અનિલ ચાવડા - કાવ્યોત્સવ

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • મુબારક ઘોડીવાલા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • पूजा भाटिया काव्य (साहित्य सरिता)

 • खलील धनतेजवी काव्य (साहित्य सरिता)

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • પારુલ વાળા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • Friends Forever | Short Film

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો