Best novel episodes in English, Hindi, Gujarati and Marathi Language

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 56)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 25

વિવેક કથાનક   ગોપીનાથ સામે કઈ રીતે લડી શકાશે એ મને અંદાજ નહોતો પણ એકાએક મને યાદ આવ્યુ કે વ્યોમે કોઈ એક યંત્ર અને એક કાપડનો ટુકડો મારા માટે ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 55)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 19

નયના કથાનક.   હું અદ્રશ્ય પાંજરાને તોડી બહાર આવવા મથી રહી હતી, અરુણ અને રૂકસાના પણ એ જ કરવા ઈચ્છતા હતા પણ એક સંપૂર્ણ નાગિન હોવા છતાં જો હું ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 54)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 6

એકાએક તેમણે દુર દેખાતી ભેખડ તરફ વીજળી ફેકી. ત્યાં એક વિશાળ ઝાડ સાથે એ વીજળી સ્ટ્રાઈક થઇ અને ઝાડને સળગાવી જમીનમાં ઉતરી ગઈ. “જાણે છે સોમર એ ઝાડ મેં ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 53)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 10

કપિલ કથાનક   એકાએક ચારે તરફ ધુમાડો છવાઈ જવા લાગ્યો. ધુમાડાના વાદળો ક્યાંથી ઉદભવ્યા એ કઈ સમજાયુ નહી. સવારનો સુરજ હજુ નીકળ્યો જ હતો. એના આછા કિરણો ભેડા પરના ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 52)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 22

નયના કથાનક   “નયના..” હું ઘરમાં પ્રવેશી એ સાથે જ મમ્મી દોડીને મારી પાસે આવી. હું ડઘાઈ ગઈ કેમકે મેં મમ્મીને ખબર આપ્યા ન હતા તો મમ્મી ત્યાં કેમ ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 51)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 6

  કપિલ કથાનક   સોમર અંકલ પાછળ હું પણ આયનામાં દાખલ થયો જયારે મેં આયનામાં બીજો પગ મુક્યો હું ફરી બાબુ જાદુગરના ઘર બહારના માણસથી અડધા કદના પુતળામાંથી નીકળ્યો. ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 50)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 3

નયના કથાનક   ઘર બહાર નીકળી અમે રૂકસાનાની પોલીસ બોલેરોમાં ગોઠવાયા. મમ્મી દરવાજા સુધી આવી અમને જોતા રહ્યા. એમની આંખોમાં વેદના હું અનુભવી શકતી હતી. તેઓ મને લઈને ખુબજ ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 49)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 7

કપિલ કથાનક   એ વિશાળ કદના ખંડમાં બાબુ ચાંદીના પલંગ પર આઠ દસ તકીયા સાથે આરામ ફરમાવી રહ્યો હતો. એ પોતાની સામેની દીવાલ પરના મોટા કદના આયનામાં જોઈ મૂછોને ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 48)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 5

નયના કથાનક   કપિલ અને સોમર અંકલ કોઈ બાબુ નામના જાદુગરને મળવા ગયા હતા. હું મમ્મી અને શ્લોક ઘરના ફોયરમાં બેઠા હતા. અડધો કલાક કરતા પણ વધુ સમય અમે ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 47)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 2

કપિલ કથાનક   રાતના ઘેરા અંધકારમાં સોમર અંકલની કારના અવાજ સિવાય કોઈ અવાજ સંભળાતો ન હોતો. ઘરે થયેલી બધી ચર્ચાઓ પછી સોમર અંકલ વિવેકને અટકાવવાના આખરી પ્રયાસ પર લાગી ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 46)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 8

હું પેટ્રોલ પંપ નજીક પહોચ્યો. વરસાદ બંધ થઇ ગયો હતો. છતાં સડકો હજુ એમ જ ભીની હતી. ચારે તરફ ભીનાસના લીધે એક અલગ જ વાસ ફેલાયેલી હતી. કાર પેટ્રોલ ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 45)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 11

બાજુના રૂમમાં પણ મુખ્ય હોલ કરતા ખાસ વધુ સારી હાલત ન હતી બસ ત્યાં કોઈ અજબ વાસ ફેલાયેલી હતી. કદાચ નવા નવા આઈડીયાઝની એ સુવાસ હતી. કદાચ એ સનકી ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 44)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 9

વિવેક કથાનક   હું વિલ ઓફ વિશનો ઉપયોગ કર્યા પછી બેભાન થઇ ગયો હતો. હું એ બાબત જાણતો હતો માટે જ આયુષને મારી સાથે લઈને ગયો હતો. પણ મને ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 43)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 8

મેં આંખો ખોલી ત્યારે કપિલ, શ્લોક, મમ્મી અને સોમર અંકલ મારી આસપાસ ટોળે વળેલા હતા. કોઈ મને એકલી મુકવા માંગતું નહોતું. “નયના...” મમ્મી અને સોમર અંકલ બંને ઉતાવળા બની ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 42)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 4

લેખાએ ભેડાઘાટ પર જઈ બગી રોકી. એના પિતા અશ્વાર્થમાં હજુ ઘણી જાન હતી. એ કબીલાનો સરદાર હતો. મુખિયા હતો - એ ઉપાધી એને આમ જ મળી ગઈ નહોતી. ઘાયલ ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 41)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 2

બીજા દિવસની ભયાવહ રાત..... લેખાની આંખો સામે બંને દ્રશ્યો તરી રહ્યા હતા. પહેલું મદારી કબીલો નાશ થયો એ અને બીજું સત્યજીતનું ધીમું મૃત્યુ. એ એના સત્યજીત તરફ ધીમે ધીમે ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 40)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 8

રાતે અંધકાર પછેડી ઓઢેલી હતી. એ કોઈ વિજોગણની જેમ આંસુ વહાવી રહી હતી. એના જેમ જ લેખાના આંસુ પણ બંધ થવાનું નામ લેતા નહોતા. આકાશને જાણે નાગપુરનો વિનાશ જોવાની ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 39)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 8

બીજી બાજુ સુનયના લેખા અને એના પરિવાર પાસે પહોચી. એમના નજીક પહોચતા જ સુનયનાએ તલવારો ફરીથી કમરમાં ભરાવી નાખી અને ઘોડા પર રહીને જ હેલડી ફેંકીને લેખા અને એના ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 38)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 5

પરાસરે કેનિંગના હાથમાં રહેલી બંદુક પડાવી દીધી હતી પણ દુર બેઠેલા મેથ્યુ બારલોના ધ્યાનમાં સત્યજીતનો ઈરાદો જરાક વહેલો આવી ગયો હતો. ઘોડો સામે પગલે ચાલીને હાથી પાસે ગયો અને ...

જાનકી - ૨૭ - છેલ્લો ભાગ
by Dipikaba Parmar verified
 • (0)
 • 1

            "મમ્મી...."             જાનકી નો અવાજ સાંભળતા જ ધનગૌરીના હાથની આંગળીઓમાં સંચાર થયો. જાણે અવાજ સાંભળવા જ ધનગૌરીની ચેતનાઓ સળવળી રહી હતી. છેલ્લા પંદર દિવસથી બેભાન અવસ્થામાં રહેલા ધનગૌરી ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 37)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 1

એક પળમાં તો કન્ટોનમેન્ટ ઘોડાઓની હુકના અવાજથી ભરાઈ ગયો. કેમ્પ ફાયરથી થોડેક દુર પ્લેન્કીન અટક્યો, એક સેવકે દોડીને પડદો હટાવ્યો, અને ફાઈન સિલ્ક ધોતી સાથેનો પગ પ્લેન્કીન બહાર આવ્યો. ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 36)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 4

  કપિલ કથાનક   “એ જાણવા માટે ફરી આપણા બેમાંથી કોઈએ યજ્ઞને પૂછવું પડશે.” મેં કહ્યું. “પણ આ તરફ વિવેક.....” નયના બોલી. તેને વિવેક અને વૈશાલીની ફિકર થતી હતી. ...

જાનકી - ૨૬
by Dipikaba Parmar verified
 • (0)
 • 6

               "જાનકી.... જાનકી.... બેટા હૈયું હેઠું મૂકી દે. શાંત થા.... પાણી પી લે. જો તું આવું કરીશ તો આ અપ્પુ અને સોહમને કેટલું દુઃખ થશે.... ચિંતા ના કરીશ... કંઈ ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 35)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 4

નયના કથાનક   સત્યજીત કેદી બની ઉભો હતો. કેદી તરીકે એના હાથ બાંધેલા હતા. એ હાથ બાંધેલી અવસ્થામાં એમ જ ઉભો હતો. એ ધારે તો એક પળમાં દોરડાના ટુકડા ...

જાનકી - ૨૫
by Dipikaba Parmar verified
 • (0)
 • 10

               જાનકીનો જવાબ સાંભળવા માટે આતુર અનુજના હૃદયમાં જોરજોરથી ધકધક થઈ રહ્યું. એણે આંખો બંધ કરી દીધી.               "એક વાત કહું, અનુજ? આ ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 34)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 10

લગભગ મધરાતનો સમય હતો. હું એક અજાણી જગ્યાએ ઉભો હોઉં એમ મને લાગ્યું પણ હું ત્યાં ન હતો. મને ખબર હતી માત્ર એ આભાસ હતો હું ત્યાં ન હતો. ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 33)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 6

ખાસ સભાનો ખંડ મહેલમાં ઊંડે ભોયરામાં બનાવવામાં આવેલો હતો. મહેલના દરવાજા અંદરથી બંધ કરાઈ દેવાયા હતા અને દુર્ગેશને હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો કે કોઈને પણ મહેલમાં આવવાની પરવાનગી નિષેધ ...

જાનકી - ૨૪
by Dipikaba Parmar verified
 • (0)
 • 9

               “કેવી લાગુ છું, લીલાબહેન?”               “એટલી સુંદર લાગે છે ને વહાલી અપ્પુડી, એમ થાય છે કે શિવમ તો ત્યાં ને ત્યાં ગાંડો ના થઈ જાય.”              “શું તમેય, ...

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 32)
by Vicky Trivedi verified
 • (0)
 • 4

“પિતાજી...” સત્યજીતે ઘોડા પર બેઠા બેઠા જ કહ્યું, “દગો થયો છે જંગલમાં અરણ્ય સેનાના સિપાહીઓ ફરી રહ્યા છે..” સુરદુલ એક પળ માટે તો પોતાના કાન પર વિશ્વાસ ન કરી ...

નિયતિ - ૩૮
by Niyati Kapadia verified
 • (0)
 • 7

રાતના હવે મુરલી પાસે તો આવતો હતો એને વહાલથી માથામાં હાથ ફેરવી સુવડાવી પણ દેતો, ત્યારે ક્રિષ્નાની આંખોમાં આંસુ આવી જતા. એને ખબર હતી કે મુરલી જાણીને એની સાથે ...