Hey, I am reading on Matrubharti!

Twitter trendy : styloholic_007

આ રંગોને એમ રંગ...
રંગાય તો ગાલ પણ
રંગાય જાય આ હદય.
#સ્વપ્ન_ન_જડે_ત્યાં_સુધી

"UNETHICAL ACTIVITY - એક ભૂલ "હા"", ને માતૃભારતી પર વાંચો :
https://www.matrubharti.com
વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

Instagram follow : lalyo_007