follow me on my insta page @savicha_sara_vichar

જયારે લાખોની જનમેદની એક ઘોષણા પર કામ કરવાની હોય ત્યારે એ ઘોષણા યોગ્ય હોવી જોઈએ એ ઘોષણા કરનારની જવાબદારી હોય છે ...DJC✌️

Read More

જયારે લાખોની જનમેદની એક #ઘોષણા પર કામ કરવાની હોય ત્યારે એ ઘોષણા યોગ્ય હોવી જોઈએ એ ઘોષણા કરનારની જવાબદારી હોય છે...DJC✌️

#ઘોષણા

Read More

શુભરાત્રી😇

#કામ કરવું નથી ગમતું નથી ગમતું એવું શું કરો છો...
સૂર્ય જેવો સૂર્ય પણ રોજ સવારે એના કામે લાગી જાય છે આપણે તો કોણ...??DJC✌️

#કામ

Read More

કોણ દૂર હોવા છતાં પાસે છે અને કોણ પાસે હોવા છત્તા દૂર છે તેનું #અંતર મપાય જાય તો કોણ આપણું અને કોણ પરાયું એની પણ જાણ થઈ જાય ...DJC✌️

#અંતર

Read More

#selfwrittenshayri ... goodnight ?

Happy Holi (Dhuleti)

good morning ☀️

women's day