એટલી સસ્તી નથી જીંદગી કે કોઈ ની પાછળ ગુજારી દઉં ..... છતાં પણ તને જોઈને એમ થાય છે કે ચાલ ને ફરી વિચારી લઉં....

Earn money by touching the magic lamp!
I have earned ₹13.4 in total on MiniJoy!
Get easy money once an hour! Come to get prize together with me!
install now:⬇️⬇️
https://minijoy.app.link/GY3c0sq5R4

Earn money by touching the magic lamp!
I have earned ₹46.66 in total on MiniJoy!
Get easy money once an hour! Come to get prize together with me!
install now:⬇️⬇️
https://minijoy.app.link/LChaEtURu4

Come on! Help me get more cash! Let's save money together.
Download link: https://minijoy.app.link/hiftzDuUx4

शानदार कमाई वाला पार्ट-टाइम जॉब। "Helo" मोबाइल ऐप पर घर से काम करें और पैसे कमाएं।
?? ( Rs 100 रुपय तुरंत पाएं /- 24 घंटे में एक्सपायर होगा )??
http://d.helo-app.com/RosLXk/

Read More

અમે બિંદુ મહી ડુબી ને સિંધુ તરી જવાના
એ કાળ તારા થી થાય તે કરી લે તારા ડરાવ્યા થોડા ડરી જવાના

લડી લેવું…જ્યાં સુધી હ્રદયમાં થોડી ઘણી 'હોપ' હોય,

ભલેને પછી…સામે ગમે તેવી મોટી 'તોપ' હોય.

??

દિલ ની વાત જવા દો સાહેબ,

દુનિયા ચહેરા પાછળ ગાંડી છે...❤?

दर्द लिखता हूं , गम लिखता हूं , जज़्बात लिखता हूं
मैं अपनी ग़ज़लों में अपने एहसास लिखता हूं

तुमने तो हमारे सिर अल्फ़ाज़ पढ़े हैं
मैं मोहब्बत में तुम्हारा किरदार लिखता हूं

तुम तो बस पढ़ते हो और यूं ही हटा देते हो
मैं तुम्हारी ख़ूबसूरती को सौ-सौ बार लिखता हूं

यही हुनर है जिसे लोग पागलपन कहते हैं
मैं तो अपनी मोहब्बत के अल्फ़ाज़ लिखता हूं।

#अज्ञात

Read More