ભારત દેશનો રહેવાસી છુ. અને મને ગર્વ છે આપણા દેશ પર અને એના રહેવાસીઓ પર. જય હિંદ. I am Indian. And I am proud of all the citizens of India. Jai Hind.

What is the biggest testament of love?
When you distance yourself from the one, you love for their good. But your heart still aches to hear their silly voice and just want to see them smiling.
-DHR

#Distance

न्याय का प्रतिकार।

बहुत हुआ यह आंदोलन,
और बहुत हुआ यह "अतिथि देवो भवः" का संस्कार,
इस देश की औरतो को बस चाहिए "न्याय" का प्रतिकार।

नहीं चाहिए हमें यह वाद-विवाद के कानून,
और नहीं चाहिए यह अस्त्र-शस्त्र के सौदो का प्रचार,
इस देश की औरतो को बस चाहिए "न्याय" का प्रतिकार।

गांव हो या हो शहर की रौनक,
घूम फिर सके पूरी स्वतंत्रता से और ना हो कोई वक़्त की सीमाएं,
इस देश की औरतो को बस चाहिए "न्याय" का प्रतिकार।

करते हम न्याय की बातें, और लगाते "मेरा देश महान" का हुंकार,
पर कहां है न्याय? और कहां है उनके अधिकार?
क्या मिल पाता है सभी औरतों को अपने हक का पूरा सम्मान?
इस देश की औरतो को बस चाहिए "न्याय" का प्रतिकार।

नहीं चाहिए अब कोर्ट कचेरियो की तारीखें,
ना ही चाहिए कोई जूठे आश्वासन का करार,
बस चाहिए एक मजबूत कानून,
जो निडरता से दे सके "साइबराबाद" जैसा उपहार,

इस देश की औरतो को बस चाहिए "न्याय" का प्रतिकार।

-ध्रुव हरीश रुड़ानी


#womensday #nirbhaya #poetry #womenempowerment

Read More

Which is the purest form of love? I think it is giving or receiving a forehead kiss. It sparks many emotions at once; like love, trust, security, and peace. The best example is receiving the same from our parents, siblings, friends, or someone you love. Nothing can beat that feeling.
-DHR

#Kiss

Read More

What is the biggest mystery of life? It is simple; it is the “The Power of Expression.” Everyone believes that they can control it. But, only a wise man will admit that it is a lifelong lesson, and only a pure soul can come close to master it.
-DHR

#Expression

इंसान हूं, इंसानियत से ही कर तू मेरी तुलना,
नहीं चाहता मेरी की जाय किसी धर्म या मजब से तुलना।
स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र रहना है मेरा अधिकार;
स्वतंत्र बनो, खुश रहो, और भाईचारे से करो सब अपना काम,
चाहता हूं बस इतना,
के छोड़ दे सब करना, एक दूसरे के साथ यह तुलना।

#Freedom

Read More

Dedicated to all the intellectual shit heads out there.
Use your brain. Correct your facts. Then decide whether to support or oppose it. Don't join the bandwagon just for the sake of doing it.
-DHR✌?
#CAA
#educatedidiots

સૂર્યાસ્ત હોય કે સૂર્યોદય, જીવન માં થનારી આ બે સાધારણ ઘટનાઓ થી આપણે એટલું તો શિખી શકીયે છે, કે માણસ ના જીવન માં ચડતી હોય કે પડતી; માણસ ને કદી હાર ના માનવું જોઈએ. સતત આગળ વધતા રેહવું, એજ શ્રીષ્ટિ નું નિયમ છે.

-DHR

#gujaratiquotes #ગુજરાતી #ગુજરાતીબાઇટ્સ #સુવાક્ય

Read More