કર્તવ્ય - એક બલિદાન - 16 સન્માન માટે અગ્નિપરીક્ષા – 4

by Ankit Chaudhary in Gujarati Novel Episodes

ગયા ભાગ માં આપડે જોયું કે મેધા ને પોતાની પવિત્રતા પુરવાર કરવા માટે આખો અનંત પરિવાર મજબૂર કરી રહ્યો હતો. આખા પરિવાર માં મેધા ની બાજુ ચંપા ફોઈ સિવાય કોઈ હતું જ નઈ ! મેધા ને સવાર થી લઈને ...Read More