Hajamat by Pralhad K Dudhal in Marathi Short Stories PDF

हजामत

by Pralhad K Dudhal in Marathi Short Stories

हजामत. आता माहीत नाही;पण पूर्वी गावाकडे परंपरागत बलुतेदार पद्धत आस्तित्वात होती.या पद्धतीमध्ये गावातली कामे “पेंढी” वर करून घेतली जायची. (कदाचित महाराष्ट्रात वा देशात वेगवेगळ्या भागात या पद्धतीला वेग वेगळी नावे असू शकतील ,या पद्धतीत गावातले मोठे शेतकरी ...Read More