reshma by Ashoksinh Tank in Gujarati Short Stories PDF

રેશમા

by Ashoksinh Tank in Gujarati Short Stories

રોડ ને કાંઠે જ કબ્રસ્તાનનો દરવાજો હતો. દરવાજાની બાજુમાં એક ઓટલો હતો. આ ઓટલા પર એક લગભગ ૬૦ વર્ષના મુસ્લિમ બુઝુર્ગ રોજ બેઠા હોય. કુરતુ અને લેંઘો, માથે શ્વેત મુસ્લિમ ટોપી પહેરી હોય. શ્વેત દાઢીમાં તેમનો ચહેરો ખૂબ નિર્મળ ...Read More