સ્પંદન - પ્રેમનો ધબકાર - (ભાગ-6)

by Dr Punita Hiren Patel in Gujarati Novel Episodes

સ્પંદન-૬બીજા દિવસે સવારથી જ રજતએ ડાયરી કેમ કરીને લેવી એવું વિચારતો તો.. પણ કઈ ખબર નહોતી પડતી...કે શું કરવું? પીન્કી ની ચેમ્બર તો બંધ હતી. રજત પાસે તો આજ સાંજ સુધીનો જ સમય હતો. સાંજે તો એને જતું રેહવાનું ...Read More