Silence by ANISH CHAMADIYA in Gujarati Short Stories PDF

મૌન

by ANISH CHAMADIYA in Gujarati Short Stories

"શું થયું? કેમ આમ ચૂપચાપ બેઠો છું?" "તમે પૂછી રહ્યા છો કે, હું કેમ ચૂપચાપ બેઠો છું? કેમ તમે નથી જાણતા મારા આ મૌનનું કારણ?" "હું બધુ જાણું છું પણ, તું જ કે આમાં આપણે શું કરી શકીએ? અને ...Read More