Mitra my friend - 11 by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

मित्र my friend - भाग ११

by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories

" काय वेडं -बीड लागलं आहे का तुला... काय करत होतीस... भूत शिरलं आहे का अंगात.. " विवेक वैतागला होता. " अरे सोडून दे रे ती कंपनी.. एवढं काम करतोस... सुट्टी देऊ शकत नाही तुला.. काय करायची असली कंपनी... ...Read More