The Incomplete Revenge - 5 by Dipak Ringe in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण बदला ( भाग ५ )

by Dipak Ringe in Marathi Horror Stories

रव्याला काही ठीक वाटत नव्हते, बाकी सगळ्यांनी आंबे खाल्यानंतर घरची वाट पकडली, हरी रव्यासोबत तिथेच थांबला तसही त्याला कुठे लांब जायचं होतं .रव्या तू आंबे का नाही खाल्ले रे? हरीने रव्याला त्याच्या मनामध्ये आलेला प्रश्न विचारला .पण रव्याचा काहीच ...Read More