Pritichi Premkatha - 23 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

प्रीतीची 'प्रेम'कथा - 23

by Nitin More in Marathi Novel Episodes

२३ सुरूवातीचा शेवट अर्थात घोड्याची गंगेत अंघोळ! 'गुड मा‌ॅर्निंग! स्वप्ने पहायला शिका. स्वप्नांसाठी झोप आवश्यक.. तेव्हा परत झोपी जा.. नवीन स्वप्ने पहा.. सुप्रभात!' या मोबायल्याची कमाल पहा. त्याने जगच नाही तर दिवसाचे प्रहरदेखील आणलेत जवळ. सकाळसकाळी ...Read More