Pritichi Premkatha - 21 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

प्रीतीची 'प्रेम'कथा - 21

by Nitin More in Marathi Novel Episodes

२१ जय मंचरजी अर्थात प्रेमला धक्का! पुढे दोन तीन का कितीतरी दिवस असेच गेले. असेच म्हणजे कसे विचारू नका. एकेक दिवस खायला उठायचा. संध्याकाळी उगाच बाहेर पडायलाच हवे. नाहीतर त्या जाॅबचे काय झाले विचारेल आई. मिलिंदा मेसेज ...Read More