સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 56) - છેલ્લો ભાગ

by Vicky Trivedi Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

વિવેક કથાનક ગોપીનાથ સામે કઈ રીતે લડી શકાશે એ મને અંદાજ નહોતો પણ એકાએક મને યાદ આવ્યુ કે વ્યોમે કોઈ એક યંત્ર અને એક કાપડનો ટુકડો મારા માટે મોકલાવ્યો હતો. એ યંત્રની ગમે ત્યારે જરૂર પડશે એ મને ...Read More