Gujarati Funny status by Parmar Narvirsinh on 14-Mar-2020 05:17pm

પહેલાં ઘી ખાવાનું બંધ કરાવ્યું...પછી તેલ માખણ...પછી ગળ્યું ગળેથી અટકાવ્યું..નમક બંધ કર્યું..મરચું..મસાલા બંધ..પછી મેંદ

read more

View More   Gujarati Funny Status | Gujarati Jokes