Gujarati Blog status by Dhara on 29-Feb-2020 03:16pm

સાહેબ
ઘણા લોકો સાથે હોય છે પણ પાસે નહીં
ઘણા લોકો પાસે હોય છે પણ સાથે નહીં

View More   Gujarati Blog Status | Gujarati Jokes