Gujarati Thought status by Swati Joshi on 25-Feb-2020 07:07am

આપણે આજનાં સમયમાં ગાંધીજીની દરેક વાત સાથે સહેમત ન પણ થઈએ પણ, આજકાલ આપણા દેશમાં જે પ્રકારનું સર્કસ ચાલી રહ્યું છે તે

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes