Gujarati Blog status by Dhara on 08-Feb-2020 09:47am

તારી દરેક વાત લાગે મને વાલી માટે તો બની હું તારી વાલી..

Alpesh Barot 3 month ago

☺️☺️☺️

Dhara 3 month ago

Yes... I'm watching too

Alpesh Barot 3 month ago

?bb13 ફીનાલે ચાલે છે.? ફોટો જોયો તો રોકી ન શક્યો.

View More   Gujarati Blog Status | Gujarati Jokes