Gujarati Thought status by Swati Joshi on 25-Jan-2020 01:43pm

"કુપાત્રોને કરેલું દાન, આપેલો સહકાર, સમય, સંવેદના કે સલાહ એ બધાનો વ્યય છે!" આવું જ્ઞાન (કોઈ આપે ત્યારે બિલકુલ ન જ સમજાય!

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes