Gujarati Poem videos by yashpalsinh D jadeja Watch Free

Published On : 25-Nov-2019 11:04pm

13 views

કવિતા : શું ફેર પડે છે
કવિ: બી. ડી. બેંકર સાહેબ
ખાલી શબ્દો ને પકડજો તો આખો સાર સમજાઈ જાશે કવિતા નો અને આનંદ થાશે સાંભળીને. તમને ગમે તો like, share and comment કરવાનુ ભુલતા નય.

0 Comments

Related Videos

Show More